Особистий кабінет
  Ваша корзина

  Умови покупки

  Публічна угода купівлі-продажу товару в Інтернет-магазині «Portes.ua»

  Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними та офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення, наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу , а також інформації, що міститься на сайті Інтернет-магазину «Portes™ »: https://portes.ua (далі - Сайт ) Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним особам так і юридичним особам (далі – Покупець ) з придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу товару.

  1. Терміни, що використовуються у договорі

  1.1. Інтернет-магазин "Portes" - веб-сторінка https://portes.ua

  1.2. Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на Сайті інформації про товар. Найменування Продавця вказується у документах на передачу Товару Покупцеві.

  1.3. Публічний договір – договір купівлі-продажу, який встановлює всім Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України надані пільги, однакові умови придбання Товару за умов публічної оферти з її акцептування Покупцями.

  1.4. Оферта – пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, передбачених Публічним договором. Оферта набирає чинності з її розміщення на Сайті.

  1.5. Акцепт – надання Покупцем повної та безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним із нижче зазначених способів:

  • 1.5.1. шляхом надсилання Покупцем письмового Замовлення Товару на e-mail, розміщений на Сайті;
  • 1.5.2. шляхом надсилання Покупцем письмового Замовлення Товару за фізичною адресою Продавця, який зазначено на Сайті;
  • 1.5.3. шляхом надсилання Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням Товару на телефонні номери, що вказані на Сайті;
  • 1.5.4. шляхом відправлення Покупцем за допомогою системи, розміщеної на Сайті, Замовлення Товар;
  • 1.5.5. усного замовлення Товару телефоном або в офісі Інтернет-магазину «Portes».

  З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.

  1.6. Замовлення - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказані Покупцем під час розміщення Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом.

  1.7. Кур'єрська доставка - безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцю в місці, вказаному Покупцем як адреса доставки, на платних або безкоштовних умовах.

  1.8. Істотний недолік - недолік, який унеможливлює або неприпустиме використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому має одну з наведених нижче ознак:

  • 1.8.1. недолік взагалі не може бути усунений;
  • 1.8.2. усунення нестачі потребує більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;
  • 1.8.3. Недолік робить Товар значно іншим, ніж передбачено громадським договором.

  2. Предмет договору

  2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та сплатити його у порядку та на умовах, передбачених Публічним договором.

  2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, окрім публікації його на Сайті.

  2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару та оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо Товару, порядком розірвання цього Договору.

  2.4. Шляхом укладання цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлено інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару та їх значення та погоджується на придбання такого Товару з такими характеристиками.

  2.5. У разі письмової вимоги Покупця цей Договір може бути роздрукований та підписаний Сторонами.

  3. Ціна товару

  3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з встановленим прейскурантом.

  3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

  3.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською карткою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена у виставленому рахунку.

  3.4. Ціни вказані на Сайті можуть мати ознайомлювальний характер, наприклад, у разі замовлення Товару з індивідуального виготовлення та/або індивідуальної комплектації, що з'ясовується у процесі погодження Замовлення між Продавцем та Покупцем.

  4. Порядок оплати та постачання товару

  4.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:

  4.1.1 шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківських реквізитів, зазначених у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцю Продавцем;

  • 4.1.2 готівкою для довіреної особи Покупця при отриманні Товару (тільки у Києві);
  • 4.1.3 безготівковим через будь-який банк згідно з виписаним рахунком-фактурою;
  • 4.1.4 готівкою або через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» або Ibox;
  • 4.1.5 готівкою або через термінал в офісі Інтернет-магазину «Portes»;
  • 4.1.6 оплата через Приват24 або Liqpay.

  4.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми коштів на розрахунковий рахунок Продавця або до каси Продавця.

  4.3. Покупець зобов'язується сплатити 100 (сто)% вартості Товару в день доставки згідно з п.п. 4.9. Договору Товару у разі наявності замовленого Товару на складі Продавця.

  4.4. У разі відсутності Товару на складі у Продавця оплата Товару здійснюється таким чином:

  • 4.4.1. Покупець зобов'язується сплатити щонайменше 50 (п'ятдесят)% вартості Товару протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту Замовлення;
  • 4.4.2. Покупець зобов'язується сплатити вартість товару за винятком суми, зазначеної в п. 4.4.1. 1.1.1. не пізніше дня доставки згідно з п.п. 4.9. товару.

  4.5. Перед здійсненням поставки Товару Покупцеві, співробітники інтернет магазину та/або кур'єр та/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

  4.6. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право на непредставлення Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій та пропонує можливі заходи щодо їх усунення з метою належного оформлення замовлення та прийняття його до виконання Продавцем.

  4.7. Товари гарантуються та надаються лише за фактом отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100 (сто) % вартості замовленого Товару згідно з чинними цінами на момент оформлення Замовлення.

  4.8. Постачання замовленого Товару здійснюється згідно з умовами, зазначеними на Сайті в розділі «Доставка».

  4.9. Доставка замовленого Товару здійснюється такими способами:

  • 4.9.1. Продавцем за умови збільшення вартості Товару на вартість доставки (до під'їзду будинку);
  • 4.9.2. кур'єрською або експедиторською службою за рахунок Покупця;
  • 4.9.3. службою Української залізниці за умови збільшення вартості Товару на вартість доставки;
  • 4.9.4. Покупцем зі складу продавця;
  • 4.9.5. іншою експедиторською службою за рахунок Покупця.

  4.10. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

  4.11. У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторською службою або службою Української залізниці відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська або експедиторська служба, або служба Української залізниці.

  4.12. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцеві протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Замовлення у разі наявності Товару на складі Продавця.

  4.13. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцеві протягом 45 (сорока п'яти) робочих днів з моменту отримання попередньої оплати Товару у порядку, передбаченому Публічним договором, у разі відсутності Товару на складі Продавця.

  4.14. У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути подовжений на 15 (п'ятнадцять) календарних днів, за умови завчасного повідомлення Продавцем Покупця про затримку шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке продовження строків не є порушенням зобов'язання за Договором.

  4.15. Право власності на Товар переходить до Покупця з 100 (сто) % оплати вартості Товару.

  4.16. У разі передбаченому п.п. 4.9.1. цього Договору Продавець повідомляє про вартість доставки Покупця при оформленні на Замовлення.

  4.17. У випадках, передбачених п.п. 4.9.2 – п.п. 4.9.5. цього Договору вартість доставки обумовлюється менеджерами Продавця в телефонному режимі на вказаний Покупцем номер телефону до/або дня відправлення Товару.

  4.18. При доставці Товару та відсутності Покупця в умовленому місці та часі, що було зазначено у Замовленні, нараховується платна повторна доставка згідно з тарифами.

  4.19. Покупцеві може бути відмовлено в оформленні покупки Товару у разі відсутності Товару у наявності (на складі).

  5. Гарантія та порядок розгляду претензій

  5.1. На всі Товари Продавця поширюються гарантійні зобов'язання згідно із законодавством України. Гарантійні зобов'язання розпочинаються з моменту поставки Товару Покупцеві.

  5.2. Продавець надає гарантію на Товар терміном від 6 місяців залежно від Товару з моменту фактичного отримання Товару.

  5.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право:

  • 5.3.1. на пропорційне зменшення ціни товару;
  • 5.3.2. на безоплатне усунення недоліків Товару у розумний термін;
  • 5.3.3. на відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

  5.4. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного терміну суттєвих недоліків Товару Покупець має право:

  • 5.4.1. на припинення Публічного договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;
  • 5.4.2. вимагати заміни Товару на такий же чи аналогічний, з числа готівки у Продавця.

  5.5. У разі виявлення суттєвих/прихованих недоліків Товару після прийому Товару, Покупець зобов'язаний повідомити Продавця про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення.

  5.6. Доставка Товару для усунення недоліків до найближчої торгової точки Продавця протягом гарантійного строку або після закінчення гарантійного терміну здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

  5.7. Розгляд претензій Покупця відбувається у суворій відповідності до ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядку ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року № 506.

  5.8. Колір та форма Товару може відрізнятись від оригіналу залежно від специфіки передачі зображення монітора.

  6. Відповідальність сторін

  6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за публічним договором Продавець та Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

  6.2. У разі порушення строків здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується виплатити Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення платежу.

  6.3. Суму збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцю у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежено 0,1 % від вартості придбаного Товару.

  6.4. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання Покупцем всіх умов цього Договору, до моменту доставки Товару Покупцеві Продавець зобов'язується повернути Покупцеві 100 (сто) % попередньої оплати за Товар.

  6.5. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань за громадським договором.

  6.6. Окрім індивідуальних фізіологічних особливостей людини сприймати колір, відтінки на сайті можуть відрізнятись залежно від особливостей технічних засобів передачі інформації, за допомогою яких споживач вільно здійснює свідомий вибір товару на Сайті. Оскільки у випадках замовлення Товару під індивідуальне замовлення та/або за зразками (ескізами) покупця, у тому числі товар має індивідуально-визначені властивості, а саме: нестандартні розміри, зовнішній вигляд, конструкцію, доповнення зовнішніми деталями (кишенями, ручками тощо) .), тканини які були обрані покупцем перед замовленням, містить інші характеристики, які є відмінними від стандартних такий товар обміну / поверненню не підлягає, тому для ухвалення остаточного рішення рекомендуємо звернутися до найближчого до Вас магазину для огляду оригінальних зразків або вибрати товар з наявності.

  7. Строк дії договору

  7.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем та діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем та Покупцем.

  7.2. Публічний договір може бути достроково припинено:

  • 7.2.1. за взаємною згодою Продавця та Покупця;
  • 7.2.2. за рішенням суду;
  • 7.2.3. у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;
  • 7.2.4. у разі відсутності Товару в наявності (на складі) та відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

  7.3. Сторони домовилися, що у разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки та передачі Продавцем Товару, після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцю сплачені ним кошти або має право повернути такі кошти частково у вигляді трохи більше 1% від загальної вартості Товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцю у будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.

  8. Інші умови

  8.1. Усі суперечки, що виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору, вирішуються шляхом проведення переговорів.

  8.2. Суперечки, які вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

  8.3. Недійсність окремих положень публічного договору не передбачає недійсність публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей публічний договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

  8.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення він (Покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

  8.5. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно з сформульованою метою їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченій установчими документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та провадження з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об'єктом у сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансової звітності в Україні».

  8.6. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається їм під час укладання Договору з Продавцем та необхідного для реалізації вищезгаданої мети.

  8.7. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) ознайомлений із правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».

  8.8. Покупець надає свою згоду на обробку, збереження та передачу (розповсюдження) своїх персональних даних третім особам, які включені до бази персональних даних Продавця «Контрагенти», виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб'єктам, пов'язаним із реалізацією цієї мети.

  8.9. Покупець надає свою згоду на зберігання персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років.

  8.10. Покупець дозволяє доступ до персональних даних, які включені до бази персональних даних Продавця «Контрагенти», третіх осіб у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, та не потребує повідомлення про передачу (розповсюдження) персональних даних, які включені до бази персональних даних «Контрагенти », якщо така передача (розповсюдження) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.